หน้าแรก     ติดต่อเรา            
  วัดนางรอง วัดพัฒนา เพื่อชาวพุทธทุกท่าน  
 
 ในขณะนี้ [1] ท่าน
 เมนูหลัก

 •   สถานที่สำคัญในวัด
 •   สถานที่ท่องเที่ยวในวัด
 •   ภาพสำคัญต่างๆ
 •   ภาพงานต่างๆของวัด
 •   แนะนำสถานที่ต่างๆ
 •   งานทอดกฐิน ปี ๒๕๕๓
 •   งานพิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๔
 •  
  วันสำคัญทางศาสนา
   
    วันวิสาขบูชา
    วันอัฏฐมีบูชา
    วันอาสาฬหบูชา
    วันเข้าพรรษา
    วันออกพรรษา
    วันโกน-วันพระ
    วันมาฆบูชา
    วันทอดกฐิน
   
  บทสวดมนต์-พระคาถา
   
    พระคาถาชินบัญชร
    บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
    บทบูชาพระรัตนตรัย
    บทสวดพระพุทธคุณ
    บทสวดพระธรรมคุณ
    บทสวดพระสังฆคุณ
   
       ลิ้งค์แบนเนอร์ 88x31 px
   

  น่ารักดอทคอม

  ทางใหม่เวบโฮสติ้ง

  ทางใหม่ซอฟท์

  YouTube

    เวบแนะนำ
 • ทางใหม่
 • ทางใหม่ซอฟท์
 • วัดสังฆทาน
 • วัดพระบาทน้ำพุ
 • วัดอัมพวัน
 • วัดท่าซุง
 • AddUrlYahoo
 •  
   
   
   

  บทพระธรรมคุณ

  - บาลี
  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก
  อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ
  เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ
  - อ่าน
  สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก
  อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
  เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
  - แปล
  พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
  เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
  เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้...
  - บทพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

    ธรรมะคือคุณากร
  ดุจดวงประทีปชัชวาล
    แห่งองค์พระศาสดาจารย์
  สว่างกระจ่างใจมล
    ธรรมใดนับโดยมรรคผล
  และเก้ากับทั้งนฤพาน
    สมญาโลกอุดรพิศดาร
  พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
    อีกธรรมต้นทางครรไล
  ปฏิบัติปฏิยัติเป็นสอง
    คือทางดำเนินดุจคลอง
  ยังโลกอุดรโดยตรง
    ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์
  ด้วยจิตและกายวาจาฯ
  ส่วนชอบสาคร

  ส่องสัตว์สันดาน

  เป็นแปดพึงยล

  อันลึกโอฬาร

  นามขนานขานไข

  ให้ล่วงลุปอง

  นบธรรมจำนง

      ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
 •  
   พระและสามเณร

 •   ผู้บริหารวัด
 •   ทำเนียบพระในวัด
 •   ทำเนียบสามเณรในวัด
 •   ฆราวาสในวัด
 •  
   
   
  วัดนางรอง
  หมู่ที่ ๓ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
  โทรศัพท์ : (๐๓๗)๓๘๕๐๕๔
  แฟ็กซ์ : (๐๓๗)๓๘๕๐๕๔
  อีเมล : watnangrong@hotmail.com
  : ติดต่อทางวัด :
  -


  เวบไซต์นี้สร้างถวายโดย ร้านคอมพิวเตอร์ทางใหม่ซอฟท์ โทร.081-8458897   www.tangmaisoft.com
  สร้างถวายวัดนางรอง เพื่อเอาไว้บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญ สร้างกุศล