หน้าแรก     ติดต่อเรา            
  วัดนางรอง วัดพัฒนา เพื่อชาวพุทธทุกท่าน  
 
 ในขณะนี้ [11] ท่าน
 เมนูหลัก

 •   สถานที่สำคัญในวัด
 •   สถานที่ท่องเที่ยวในวัด
 •   ภาพสำคัญต่างๆ
 •   ภาพงานต่างๆของวัด
 •   แนะนำสถานที่ต่างๆ
 •   งานทอดกฐิน ปี ๒๕๕๓
 •   งานพิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๔
 •  
  วันสำคัญทางศาสนา
   
    วันวิสาขบูชา
    วันอัฏฐมีบูชา
    วันอาสาฬหบูชา
    วันเข้าพรรษา
    วันออกพรรษา
    วันโกน-วันพระ
    วันมาฆบูชา
    วันทอดกฐิน
   
  บทสวดมนต์-พระคาถา
   
    พระคาถาชินบัญชร
    บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
    บทบูชาพระรัตนตรัย
    บทสวดพระพุทธคุณ
    บทสวดพระธรรมคุณ
    บทสวดพระสังฆคุณ
   
       ลิ้งค์แบนเนอร์ 88x31 px
   

  น่ารักดอทคอม

  ทางใหม่เวบโฮสติ้ง

  ทางใหม่ซอฟท์

  YouTube

    เวบแนะนำ
 • ทางใหม่
 • ทางใหม่ซอฟท์
 • วัดสังฆทาน
 • วัดพระบาทน้ำพุ
 • วัดอัมพวัน
 • วัดท่าซุง
 • AddUrlYahoo
 •  
   
   
   

  บทพระสังฆคุณ

  - บาลี
  สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
  เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
  ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
  อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ
  - อ่าน
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
  ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
  อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
  - แปล
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว
  ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
  นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
  เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
  เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
  เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
  เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
  เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
  - บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

    สงฆ์ใดสาวกศาสดา
  แต่องค์สมเด็จภควันต์
    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-
  ระงับและดับทุกข์ภัย
    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
  สะอาดและปราศมัวหมอง
    เหินห่างทางข้าศึกปอง
  ด้วยกายและวาจาใจ
    เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-
  และเกิดพิบูลย์พูนผล
    สมญาเอารสทศพล
  อเนกจะนับเหลือตรา
    ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-
  นุคุณประดุจรำพัน
    ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์
  อุดมดิเรกนิรัติศัย
    จงช่วยขจัดโพยภัย
  จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ
  รับปฏิบัติมา

  ลุทางที่อัน

  ปัญญาผ่องใส

  บ มิลำพอง

  ศาลแด่โลกัย

  มีคุณอนนต์

  พกทรงคุณา-

  พระไตรรัตน์อัน

   อันตรายใดใด

      ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
 •  
   พระและสามเณร

 •   ผู้บริหารวัด
 •   ทำเนียบพระในวัด
 •   ทำเนียบสามเณรในวัด
 •   ฆราวาสในวัด
 •  
   
   
  วัดนางรอง
  หมู่ที่ ๓ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
  โทรศัพท์ : (๐๓๗)๓๘๕๐๕๔
  แฟ็กซ์ : (๐๓๗)๓๘๕๐๕๔
  อีเมล : watnangrong@hotmail.com
  : ติดต่อทางวัด :
  -


  เวบไซต์นี้สร้างถวายโดย ร้านคอมพิวเตอร์ทางใหม่ซอฟท์ โทร.081-8458897   www.tangmaisoft.com
  สร้างถวายวัดนางรอง เพื่อเอาไว้บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญ สร้างกุศล